Jindrich (Henry) Degen Artwork Site
 


  

O skromnosti  

Jsi moc skromný, milý brachu ...
Nezůstávej pořád v prachu!
Nebuď jako poupě v koutě,
nemysli, že tam najdou tě.
Tam tě nikdo neuvidí,
strachuješ se jenom lidí.
 

Vlkem člověk je člověku,
tak tomu je od pravěku.

Doufejme však: svět se mění ...
Snad bude víc pochopení.
 

Tak teď najdi v sobě vzpruhu!
Uvidíš, půjde ti k duhu
narovnat se a jít zpříma.
Každý žezlo v ruce třímá,
ale často o tom neví
a z kuráže hodně sleví.
 

Neměj dál na srdci můru –
tedy vpřed a hlavu vzhůru!
 

 


© 2008 Jindřich Degen