Jindrich (Henry) Degen Artwork Site
 

 

Práce šlechtí člověka

Milý druhu
v rodném kruhu!
Nemáš sluhu,
půjdeš k pluhu.

Ty soudruhu,
vidíš duhu
zářit v luhu ...
Najdeš vzpruhu
u soustruhu!

 

© Jindřich Degen, 2009